Ten arkusz roboczy został stworzony przez The Denver Foundation’s Inclusiveness Project (http://www.nonprofitinclusiveness.org/), aby wspierać organizacje prowadzące działania na rzecz inkluzywności.

Użytkowników zachęca się do dostosowania arkusza (zarówno treści, jak i formatowania) do potrzeb ich organizacji. Wersja Word jest załączona. Załączona jest również wersja PDF, którą można zapisać.

Interesariusze wewnętrzni to osoby, które już są zaangażowane w służenie Twojej organizacji jako członkowie zarządu, pracownicy, wolontariusze i/lub darczyńcy.

Zewnętrzni interesariusze to osoby, na które Twoja praca ma wpływ – klienci, partnerzy społeczni i inni. Ważne jest, aby uzyskać perspektywę obu grup.

Instrukcje: Zaznacz grupy, których perspektywa będzie według ciebie przydatna do stworzenia planu inkluzywności.

Wewnętrzni interesariusze

___ Członkowie zarządu

___ Byli członkowie zarządu

___ Członkowie personelu

___ Byli członkowie personelu

___ Wolontariusze

___ Byli wolontariusze

___ Darczyńcy

___ Inni

___ Inni

___ Inni

Wykorzystaj poniższe miejsce na notatki dotyczące wewnętrznych interesariuszy, których wybrałeś: (e.g., tematy, o które możesz zapytać, przybliżona liczba osób w grupie, kluczowe osoby do wywiadu)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.