Dette arbejdsark er udarbejdet af The Denver Foundation’s Inclusiveness Project (http://www.nonprofitinclusiveness.org/) for at støtte organisationer, der arbejder med rummelighed.

Brugerne opfordres til at tilpasse regnearket (både indhold og formatering) til at opfylde behovene i deres respektive organisationer. En Word-version er vedlagt som bilag. En PDF-version, der kan skrives, er også vedlagt.

Interne interessenter er personer, der allerede er forpligtet til at tjene din organisation som bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere, frivillige og/eller donorer.

Eksterne interessenter er mennesker, der påvirkes af dit arbejde som klienter/borgere, partnere i lokalsamfundet og andre. Det er vigtigt at få begge gruppers synspunkter med.

Instruktioner: Markér de grupper, hvis perspektiver du mener vil være nyttige i forbindelse med udarbejdelsen af en plan for rummelighed.

Interne interessenter

___ Bestyrelsesmedlemmer

___ Tidligere bestyrelsesmedlemmer

___ Medarbejdere

___ Tidligere medarbejdere

___ Tidligere medarbejdere

___ Frivillige

___ Tidligere frivillige

___ Donorer

___ Andre

___ Andre

___ Andre

___ Andre

Brug pladsen nedenfor til at gøre notater om de interne interessenter, du har valgt: (e.g., emner, du kan spørge om, omtrentligt antal personer i gruppen, nøglepersoner, der skal interviewes)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.