Forarmet uran, et tæt, svagt radioaktivt metal, der primært anvendes til fremstilling af ammunition og panserplader. Forarmet uran opstår som et affaldsprodukt, når den radioaktive isotop uran-235 udvindes af naturlig uranmalm.

Da uran-235 anvendes som brændsel i atomkraftværker og til fremstilling af visse atomvåben, er der rigeligt med forarmet uran, der er et biprodukt fra uranberigelsesprocessen. Det er også ekstremt dyrt at bortskaffe på grund af dets radioaktivitet. Derfor kan våbenproducenterne få fat i forarmet uran for en minimal eller endda ingen pris. Da det er usædvanligt tæt, kan forarmet uran anvendes til fremstilling af panserværn eller til fremstilling af ammunition. Kugler med forarmet uran trænger let igennem konventionelle panser og antændes ved nedslaget, hvilket normalt forårsager omfattende skader på målet.

Den amerikanske forsvarsindustri begyndte at anvende forarmet uran i 1977, men våben, der var forstærket med forarmet uran, blev først indsat i kamp under krigen i Den Persiske Golf i 1991. De blev efterfølgende anvendt i interventioner i Bosnien- og Kosovo-konflikterne, Afghanistan-krigen og Irak-krigen. Fordelene på slagmarken blev demonstreret i Golfkrigen, hvor USA’s og koalitionsstyrker, der anvendte ammunition med forarmet uran, ødelagde mindst 1 000 irakiske kampvogne. Derimod gik ingen amerikanske kampvogne, der var pansrede med forarmet uran, tabt.

Der er siden Golfkrigen blevet rejst spørgsmål om virkningerne af forarmet uran for menneskers sundhed og miljøet. Nogle videnskabsmænd, medicinske eksperter og veteraner fra Golfkrigen mener, at eksponering forårsager en række sundhedsproblemer, herunder kræft. Europæiske NATO-veteraner fra Bosnienkonflikten har fremsat lignende anklager. I Irak blev der rapporteret om forhøjede kræftrater og fødselsdefekter blandt civile i områder, der oplevede hårde kampe under Golfkrigen og Irak-krigen, selv om man ved afslutningen af sidstnævnte krig ikke havde undersøgt forbindelsen mellem disse rapporter og forarmet uran.

Få et Britannica Premium-abonnement og få adgang til eksklusivt indhold. Abonner nu

Det amerikanske forsvarsministerium, den amerikanske veteranadministration, FN og NATO har hver især gennemført undersøgelser, der undersøger veteraners påstande om sygdom efter udsættelse for forarmet uran. Både forsvarsministeriet og NATO har konkluderet, at risikoen for menneskers sundhed fra forarmet uran i de fleste tilfælde er ubetydelig.

Selv om det amerikanske militær og mange medicinske eksperter hævder, at forarmet uran ikke udgør nogen væsentlig trussel mod menneskers sundhed, kan stoffet i tilstrækkelige koncentrationer forurene jord og vandforsyninger. Verdenssundhedsorganisationen har identificeret en række steder i Bosnien og Kosovo, som kræver oprydning.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.