Uran, tät, svagt radioaktiv metall som främst används vid tillverkning av ammunition och pansarplåt. Utarmat uran uppstår som en avfallsprodukt när den radioaktiva isotopen uran-235 utvinns ur naturlig uranmalm.

Då uran-235 används som bränsle i kärnkraftverk och vid tillverkningen av vissa kärnvapen är utarmat uran, en biprodukt från urananrikningsprocessen, rikligt förekommande. Det är också extremt dyrt att göra sig av med på grund av sin radioaktivitet. Därför kan vapentillverkarna få tag på utarmat uran till en minimal eller till och med ingen kostnad. Eftersom det är exceptionellt tätt kan utarmat uran användas vid tillverkning av stridsvagnspansar eller till ammunition. Kulor med utarmat uran penetrerar lätt konventionellt pansar och antänds vid nedslaget, vilket vanligtvis orsakar omfattande skador på målet.

Den amerikanska försvarsindustrin började använda utarmat uran 1977, men vapen som förstärkts med utarmat uran användes inte i strid förrän under kriget i Persiska viken 1991. De användes därefter vid interventioner i Bosnien- och Kosovokonflikterna, Afghanistankriget och Irakkriget. Fördelarna på slagfältet visade sig i Gulfkriget när Förenta staterna och koalitionsstyrkor som använde ammunition med utarmat uran förstörde minst 1 000 irakiska stridsvagnar. Däremot förlorades inga amerikanska stridsvagnar som var bepansrade med utarmat uran.

Frågor har väckts sedan Gulfkriget om hur utarmat uran påverkar människors hälsa och miljön. Vissa forskare, medicinska experter och veteraner från Gulfkriget anser att exponeringen orsakar en rad olika hälsoproblem, bland annat cancer. Europeiska Nato-veteraner från Bosnienkonflikten har framfört liknande anklagelser. I Irak rapporterades förhöjda cancerfrekvenser och fosterskador bland civila i områden där det förekom hårda strider under Gulfkriget och Irakkriget, även om sambandet mellan dessa rapporter och utarmat uran inte hade undersökts när det sistnämnda kriget avslutades.

Skaffa dig en Britannica Premium-prenumeration och få tillgång till exklusivt innehåll. Prenumerera nu

Det amerikanska försvarsdepartementet, den amerikanska veteranadministrationen, Förenta nationerna och Nato har var och en genomfört utredningar som undersöker veteraners påståenden om sjukdom efter exponering för utarmat uran. Både försvarsdepartementet och Nato har dragit slutsatsen att risken för människors hälsa från utarmat uran i de flesta fall är försumbar.

Och även om den amerikanska militären och många medicinska experter hävdar att utarmat uran inte utgör något betydande hot mot människors hälsa kan ämnet i tillräckliga koncentrationer förorena jord- och vattentillgångar. Världshälsoorganisationen har identifierat ett antal platser i Bosnien och Kosovo som måste saneras.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.