Na Meriwether Lewis en William Clark is de Indiaanse tolk en gids Sacagawea waarschijnlijk het beroemdste lid van de expeditie. Haar bijdragen werden geprezen door de kapiteins; William Clark schreef aan Sacagawea’s echtgenoot, Toussaint Charbonneau, in 1806: “onze vrouw die u vergezelde op die lange gevaarlijke en vermoeiende tocht naar de Pacific Ocian en terug verdiende een grotere beloning voor haar aandacht en diensten op die tocht dan we in onze macht hadden om haar te geven….” Toen 200 jaar geleden augustus begon, was het korps nog steeds op zoek naar Sacagawea’s stam, de Shoshone, of Slang indianen, en de paarden die de expeditieleden zo wanhopig nodig hadden.

Augustus 1, 1805
We vertrokken vroeg in een mooie ochtend en gingen door tot het ontbijt; toen gingen kapitein Lewis, ikzelf en de twee tolken vooruit om te zoeken naar enkele Slang indianen.

Augustus 8
De Indiaanse vrouw herkende de punt van een hoge vlakte rechts van ons, waarvan ze ons vertelde dat het niet ver verwijderd was van de zomerverblijfplaats van haar volk aan een rivier voorbij de bergen die naar het westen stroomt….. Ze verzekert ons dat we ofwel haar volk zullen vinden op deze rivier of op de rivier direct ten westen van zijn bron….. Omdat het nu voor ons van groot belang is dat we die mensen zo snel mogelijk ontmoeten, heb ik besloten om morgen met een kleine groep naar de bron van de hoofdstroom van deze rivier te gaan en de bergen naar de Columbia over te steken; en die rivier af te dalen tot ik de Indianen heb gevonden; kortom, het is mijn voornemen om hen of anderen, die paarden hebben, te vinden als het me een reis van een maand zou kosten. want zonder paarden zullen we gedwongen zijn een groot deel van onze voorraden achter te laten, waarvan de voorraad volgens mij al klein genoeg is voor de lengte van de reis die voor ons ligt.

11 augustus
Nadat ik ongeveer vijf mijl had gemarcheerd, ontdekte ik een Indiaan te paard, ongeveer twee mijl van ons vandaan, die over de vlakte naar ons toe kwam…..Ik kwam dichterbij dan ongeveer 100 passen toen hij plotseling omdraaide, de zweep gaf, over de kreek sprong en in een oogwenk verdween in het wilgenbos en met hem verdween al mijn hoop op het verkrijgen van paarden voor het preasent.

Augustus 13
We vertrokken erg vroeg toen we het geluk hadden om drie vrouwelijke wilden te ontmoeten.

Ik vertelde hen met tekens dat ik wilde dat ze ons naar hun kamp zouden brengen en dat we graag kennis wilden maken met de stamhoofden en krijgers van hun volk.

Augustus 14
Ik besloot om deze dag in het Shoshone kamp door te brengen en zoveel mogelijk informatie in te winnen over het land. De manier die ik had om met deze mensen te communiceren was door middel van Drewyer die perfect de gemeenschappelijke taal van jestiek of tekens verstond die universeel schijnt te worden verstaan door alle Naties die we tot nu toe hebben gezien. We zouden dan enige tijd bij hen blijven en met hen handelen voor paarden, en tenslotte onze toekomstige plannen afstemmen om op de oceaan te komen.

17 augustus
Toen wij om zeven uur vertrokken, wandelden kapitein Clarke met Chaboneau en zijn vrouw aan wal, maar zij waren nog geen mijl verder of kapitein Clarke zag Sacajawea, die met haar man honderd meter vooruit was, begon te dansen en vertoonde alle tekenen van de meest extravagante vreugde, terwijl zij zich om hem heen draaide en wees naar verschillende Indianen, die hij nu te paard zag oprukken, terwijl zij tegelijkertijd op haar vingers zoog om aan te geven dat zij van haar inheemse stam waren…. Wij naderden weldra het kamp, en juist toen wij het naderden baande zich een vrouw een weg door de menigte naar Sacajawea, en elkaar herkennend, omhelsden zij elkaar met de meest tedere genegenheid. De ontmoeting tussen deze twee jonge vrouwen had iets bijzonder ontroerends, niet alleen door de vurige manier waarop hun gevoelens werden uitgedrukt, maar ook door het reële belang van hun situatie. Zij waren metgezellen geweest in hun kinderjaren, in de oorlog met de Minnetarees waren zij beiden gevangen genomen in dezelfde slag, zij hadden de ontberingen van hun gevangenschap gedeeld en verzacht, totdat één van hen was ontsnapt van de Minnetarees, met nauwelijks hoop haar vriendin ooit bevrijd te zien worden uit de handen van haar vijanden …. Sacajawea werd geroepen; zij kwam de tent binnen, ging zitten en begon te tolken, toen zij in de persoon van Cameahwait haar broer herkende: zij sprong onmiddellijk op, rende en omhelsde hem, terwijl zij haar deken over hem heen wierp en overvloedig weende: het opperhoofd was zelf ook ontroerd, zij het niet in dezelfde mate. Na een gesprek tussen hen nam zij haar plaats weer in en trachtte voor ons te tolken, maar haar nieuwe toestand scheen haar te overmeesteren en zij werd dikwijls door haar tranen onderbroken. Na afloop van de raad vernam de ongelukkige vrouw dat haar hele familie dood was, met uitzondering van twee broers, van wie er een afwezig was, en een zoon van haar oudste zuster, een kleine jongen, die onmiddellijk door haar werd geadopteerd.

Zeven jaar na haar hereniging met de Shoshone doken Sacagawea en haar man op in Fort Manuel, een handelspost in de buurt van het huidige Bismark, North Dakota, waar Toussaint werk had gevonden als tolk bij de Missouri Fur Company. Journalist Henry Brackenridge schreef dat Sacagawea ziek was “en er naar verlangde om haar geboorteland opnieuw te bezoeken.” Ze heeft nooit de kans gekregen. Op 20 december 1812 schreef John Luttig, de hoofdklerk van het fort, in zijn logboek dat Sacagawea “stierf aan een bedorven koorts ze was een goede en de beste vrouw in het fort.” Ze zou ongeveer 25 jaar zijn geweest. Ze liet twee biologische kinderen achter: de 7-jarige Jean Baptiste en de 4 maanden oude Lisette.

Het jaar daarop diende Luttig, mogelijk als vertegenwoordiger van William Clark (voor wie hij had gewerkt), een verzoekschrift in bij de Orphans’ Court in St. Louis om de voogdij te krijgen over Jean Baptiste en Lisette. Louis om de voogdijschap over Jean Baptiste en Lisette (Toussaint was toen al zes maanden niet meer gezien en werd dood gewaand). Luttig’s naam werd uiteindelijk doorgestreept op het verzoekschrift en vervangen door die van Clark, die op zijn minst betaalde voor Baptiste’s opleiding. (Baptiste reisde later naar Europa, waar hij zes jaar bleef. Na zijn terugkeer in de Verenigde Staten werkte hij als pelsjager met Jim Bridger en Kit Carson). Lisette’s lot, en dat van Sacagawea’s neef, is onbekend.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.