De flesta människor tenderar att tänka på Venus som helt obeboelig, med tanke på att dess yttemperatur ligger runt 900 grader Fahrenheit (480 grader Celsius), vilket inte verkar särskilt inbjudande.

Men jag har länge förespråkat idén om att liv skulle kunna existera i de tjocka molntäcken som omsluter planeten. I min bok Venus Revealed från 1997 påpekade jag att vår då nya bild av Venus från radaromloppet Magellan visade att vår nästa granne i solsystemet hade en geologiskt aktiv yta som måste interagera kemiskt med de svala molnen ovanför, och kanske till och med biogeokemiska flöden som skulle kunna uppmuntra och ge näring åt organismer på hög höjd.

Det har inte varit en populär åsikt.

På 1960-talet var atmosfärkemisten James Lovelock konsult för NASA när det gällde att utforma instrument för att upptäcka liv på Mars. Han drog slutsatsen att det bästa sättet att söka var att helt enkelt studera dess atmosfär med spektrometrar och leta efter de obalanserade gaser som livet måste producera. NASA ignorerade honom och skickade den miljarddyra Viking Lander, som 1976 lyckades landa på Mars och sända tillbaka avslöjande fotografier av ytan, avgörande atmosfäriska mätningar och förvirrande och tvetydiga biologiska resultat som visar att det är svårt att leta efter liv utan att utgå från mycket specifika och något jordcentrerade definitioner av livets egenskaper och behov.

Men revolutionen kring exoplaneterna har återupplivat fokus på fjärrdetektering av biosignaturer, dvs. de avslöjande indikatorerna på liv. Detta förutsätter ingenting om utomjordiska ämnesomsättningar annat än att de skulle utbyta gaser med sin omgivning och förändra sitt entropitillstånd – med andra ord att de skulle vara levande så gott vi kan definiera det. En kommande generation av rymdteleskop bör göra det möjligt för oss att bestämma sammansättningen av många exoplaneters atmosfärer.

Mycket arbete har lagts ned på att studera vilka gaser som sannolikt är mest karakteristiska för liv – de uppenbara kandidaterna är syre och metan – och även de möjliga falska positiva som kan lura oss. Strimlor av metan på Mars kan ses som en möjlig biosignatur, även om geologiska källor också har föreslagits. En annan gas som står högst upp på listan är fosfin, en fosforatom som är bunden till tre väteämnen. På jorden är den nästan uteslutande en biologisk produkt. Den förväntas också, och ses, på väterika planeter som Jupiter som ett resultat av oorganiska kemiska processer – men för stenplaneter som vår ses den ofta som ett säkert tecken på liv.

Nu har Greaves m.fl. rapporterat om upptäckten av fosfin på den planet i universum som ligger närmast vår planet. Oavsett vad som händer kommer rapporten om att hitta denna stinkande, giftiga, kanske biogena gas på vår granne Venus att föra vetenskapen om upptäckt av atmosfäriska biosignaturer framåt. Om det inte verkligen är fosfin kommer vi att lära oss något om svårigheten med den här typen av observationer och behovet av att gå vidare med försiktighet. Om fosfin verkligen finns på Venus i den mängd som rapporterats (koncentrationer på upp till 20 delar per miljard) kommer vi att lära oss något mer djupgående. Smarta kemister kommer nu att försöka hitta alternativa, icke-biologiska källor som producerar fosfin i tillräckliga mängder. Om de lyckas lär vi oss något nytt, kanske något viktigt, om Venus och andra planeter. Och vi lär oss om begränsningarna när det gäller att använda atmosfäriska biosignaturer för att härleda liv.

Om de misslyckas ger det inget bevis på liv, men det ökar vår redan höga motivation att åka till Venus och studera dess atmosfär på plats med instrument från 2000-talet (den senaste sonden som USA sköt upp var 1978).

Kanske finns det verkligen varelser som bor i molnen. Att bekräfta detta skulle säkert vara en av de mest djupt omvälvande upptäckter som någonsin gjorts. Vad annars skulle omedelbart avslöja lika mycket om livets, universums och alltings natur?

Detta är tidiga dagar då vi lever med detta tillkännagivande, och möjligheterna är vidöppna. Det kan vara ett falskt alarm – men det är ett alarm. När mänskligheten fortsätter att söka efter sällskap, antingen på planeten bredvid eller på planeter ute bland stjärnorna, kommer frågan om atmosfäriska biosignaturer inte att försvinna. Och med Venus kan vi, till skillnad från exoplaneter som befinner sig tiotals, hundratals eller tusentals ljusår bort, söka sammanhang. Vi kan åka dit och ta en titt med en resa som varar i månader i stället för i århundraden.

Som poeten e e cummings skrev: ”Lyssna: det finns ett jävligt bra universum bredvid; låt oss åka dit.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.