Laten we eens nader bekijken wat een copyeditor doet. Een copyeditor:

  • Controleert op en corrigeert fouten in grammatica, spelling, zinsbouw en interpunctie.
  • Controleert op technische consistentie in spelling, hoofdlettergebruik, lettertypegebruik, cijfers, woordafbreking. Bijvoorbeeld, is het e-mail op pagina 26 en e-mail op pagina 143? Of gebruikt u zowel Brits als Amerikaans-Engelse spellingsvarianten door elkaar, zoals favourite vs. favorite?
  • Controleert op continuïteitsfouten en zorgt ervoor dat alle losse eindjes aan elkaar geknoopt zijn.
  • Controleert op feitelijk onjuiste beweringen. Dit is een noodzakelijk onderdeel van het tekstbewerkingsproces voor non-fictie manuscripten, zoals historische stukken en memoires. De copyeditor moet controleren of de feiten in je manuscript kloppen en of de namen en data correct zijn.
  • Controleert op mogelijke juridische aansprakelijkheid. De copyeditor controleert of uw manuscript anderen niet smaadt.
  • Controleert op inconsistentie binnen het verhaal. Dit omvat karakterbeschrijving, plotpunten, en setting. Blijft elk personage gedurende het verhaal trouw aan zijn eigen beschrijving? Zijn er tegenstrijdige beschrijvingen van het huis? Heb je bijvoorbeeld de omgeving beschreven als “een huis van gele bakstenen” op de ene pagina, maar “een verweerd houten huis” op een andere pagina?

Zo zie je maar, de taak van de copyeditor is niet alleen om grammatica en spelling te controleren. Hij of zij moet ervoor zorgen dat elk element van je verhaal consistent, samenhangend en compleet is.

Je copyeditor zal anders zijn dan je algemene redacteur. De copyeditor komt met een unieke vaardigheden. Hij of zij moet nauwkeurig, detail-georiënteerd, en adroit in grammatica en woordgebruik. De copyeditor is ook op de hoogte van de standaardpraktijken in de boekpublicatie.

Ben ik klaar voor copyediting?

Copyediting is de laatste stap voor de productie. Het moet worden gedaan nadat alle andere bewerkingen hebben plaatsgevonden. In een standaard tijdlijn, zie je hier hoe de copyedit past:

Kritiek van het manuscript – Een redacteur leest je manuscript en bereidt een brede, uitgebreide beoordeling voor. Je krijgt specifiek advies over hoe je een sterker verhaal, een betere pacing, en meer boeiende personages te ontwikkelen.

Omdat het manuscript kritiek is een grote foto-analyse van uw manuscript, moet het eerst worden gedaan voordat je in de noten en bouten van een uitgebreide edit.

Comprehensive Edit – In-depth, intens, grondig, een uitgebreide bewerking pakt een manuscript regel voor regel. De redacteur vermindert het aantal woorden en scherpt de taal aan om het lezen aangenamer te maken. Dit type bewerking gaat op zoek naar onhandige of ongemakkelijke zinnen die het ritme van je proza verstoren. Voor meer informatie over een uitgebreide edit, in het bijzonder een line edit, klik hier.

Als je van plan bent om met een traditionele uitgever in zee te gaan, zijn dit de enige twee soorten edits die je nodig hebt. Na uw uitgebreide bewerking, kunt u beginnen met het query’s agenten (wij kunnen helpen met dat, ook). Zodra je manuscript is geaccepteerd, zal de uitgever een copyedit uitvoeren voorafgaand aan de productie.

Als je echter van plan bent om zelf te publiceren, raden we je ten zeerste aan om een professionele copyeditor in te huren om je manuscript klaar te maken voor publicatie.

Waarom?

Als schrijver ben je waarschijnlijk zeer bekend met het concept van typo blindheid. Nick Stockton van Wired legde het het beste uit in zijn post: What’s Up With That: Why It’s So Hard to Catch Your Own Typos. Briljant om te lezen.

Het basisidee is dat je niet in staat bent om je eigen fouten te zien omdat je al weet wat je probeert over te brengen. Je hebt een tweede paar ogen nodig – bij voorkeur van iemand die de regels van de grammatica kent – om naar je manuscript te kijken en flagrante fouten te corrigeren waar je blind voor bent geworden.

In de traditionele uitgeverij is copyediting een verplichte stap. Wie wil er duizend boeken uitprinten om er vervolgens achter te komen dat er een typefout op pagina twee staat, of een discrepantie in karakterbeschrijving van het ene hoofdstuk naar het andere? Jij niet, en zeker je lezer niet.

Helaas slaan veel zelf-gepubliceerde schrijvers deze cruciale stap over en eindigen precies met die resultaten. Wanneer de stroom van het verhaal wordt onderbroken door inconsistenties in het verhaal of fouten in de grammatica, is het niet alleen gênant voor de schrijver, het kan ook verwarrend zijn voor de lezer.

Als een noodzakelijke laatste stap voordat u uw manuscript drukt, huurt u altijd een professionele copyeditor in om uw werk met een fijne tandenkam te inspecteren. Je zult je veel beter voelen als je weet dat je typo-blindheid geen negatieve invloed heeft gehad op je uiteindelijke werk.

Onthoud dat copyediting alleen beschikbaar is voor auteurs die een uitgebreide bewerking hebben voltooid. Dit zorgt ervoor dat de copyeditor geen tijd besteedt aan het bewerken van inhoud die kan worden verwijderd of herschikt na een regelbewerking. Copyediting moet altijd de laatste stap zijn.

Hoe lang duurt een copyedit?

Een copyedit van je manuscript duurt drie tot vijf weken.

Wat is proeflezen?

In de uitgeverswereld vindt proeflezen plaats nadat het manuscript is gedrukt. Een definitieve kopie van het manuscript, of de proefdruk, wordt dan door een professionele corrector bekeken.

De taak van de corrector is het controleren van de kwaliteit voordat het boek in massaproductie gaat. Hij of zij neemt de originele bewerkte kopie en vergelijkt die met de proefdruk, om er zeker van te zijn dat er geen weglatingen of ontbrekende pagina’s zijn. De corrector corrigeert onhandige woord- of paginascheidingen.

Hoewel hij of zij licht redigeerwerk kan doen (zoals het corrigeren van inconsistente spelling of afbrekingen), is de professionele corrector geen copy-editor. Als er te veel fouten in staan, kan hij of zij de proefdruk terugsturen voor verdere correctie.

Professionele proeflezing wordt door traditionele uitgevers vereist als kwaliteitsgarantie voordat een grote hoeveelheid boeken wordt gedrukt. Veel zelfpublicerende auteurs die hun manuscript professioneel hebben laten nakijken, slaan het proeflezen over. Als je een budget hebt, kun je proberen je eigen werk te proeflezen, omdat er dan niet zoveel fouten in zitten.

Voor verder lezen, kijk op:

Critiek Vs. Comprehensive Edit: Which Should You Choose?

What is the Difference Between Copyediting and Line Editing?

Traditional or Self-Publish: Wat is het beste voor u?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.